How we could deal with transfer of BoC assets
06/12/2013
Cut interest rates, write debt off
07/12/2013
Show all

Τεχνητή διόγκωση κερδοφορίας [Greek]

Οι τράπεζες πρέπει να αλλάξουν την πρακτική μέσω της οποίας προχωρούν σε αναδιαρθρώσεις δανείων ώστε να μην συνοδεύεται από αύξηση επιτοκίου καθώς ούτε τους πελάτες του ευνοεί ούτε και τις ίδιες, σύμφωνα με Δρ Γιώργο Μούντη.

Σημειώνει πως δεν μπορεί μια τράπεζα όταν ‘αναδιαρθρώνει’ κάποιο δάνειο, η αναδιάρθρωση αυτή να συνοδεύεται από αύξηση στο επιτόκιο. «Πρόκειται για τη λεγόμενη ‘αναπροσαρμογή’, που συχνά αφορά μια αύξηση μεταξύ 1.0% και 3.0% στο επιτόκιο ανάλογα βέβαια με το ύψος του υπάρχοντος επιτοκίου», εξηγεί.

Οι τράπεζες, τονίζει, θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουν την πρακτική αυτή. «Πρόκειται, αφενός μεν, για ανήθικη συμπεριφορά, αφετέρου δε δεν βοηθά ούτε την οικονομία (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) αλλά ούτε και τις ίδιες τις τράπεζες αφού συνιστά τεχνητή διόγκωση της κερδοφορίας και καθιστά την αποπληρωμή του δάνειου περαιτέρω ‘μη- βιώσιμη’».

Η ώρα αυτή, αναφέρει, προσφέρεται για ριζοσπαστικές αλλαγές. «Οι ανακοινώσεις των τραπεζών, για μείωση στα επιτόκια της τάξης του 0.25% έως και 1.0% δεν αρκούν για να δώσουν ανάσα στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», σημειώνει ο κ. Μούντης.

Διόρθωση όχι ρύθμιση

Ο Γιώργος Μούντης θεωρεί πως τα υψηλά επιτόκια που σήμερα καλούνται να καταβάλουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις αποτελούν την ‘αχίλλειο πτέρνα’ της κυπριακής οικονομίας. «Όλες ανεξαιρέτως οι τοπικές τράπεζες θα πρέπει να μειώσουν περαιτέρω τα δανειστικά τους επιτόκια, ώστε τα δάνεια να καταστούν οικονομικά προσιτά και να ευθυγραμμιστούν έτσι με τα αντίστοιχα επιτόκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Ωστόσο, ξεκαθαρίζει, όπως και σε κάθε ‘ανοιχτή και ελεύθερη’ αγορά, θα πρέπει να αποφευχθεί μια νομοθετική ρύθμιση των επιτοκίων αφού μια τέτοια παρέμβαση θα είχε σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις.

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις των τραπεζών για μείωση στα επιτόκια, εξηγεί ο Managing Partner της Parthenon Partners αναφέρονταν μόνο σε συγκεκριμένους τύπους δανείων και σε ορισμένα προϊόντα και όχι σε όλα τα δανειοδοτικά προϊόντα. «Ο καθένας μπορεί να ανατρέξει στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των τραπεζών (ή στα υποκαταστήματα) προς εξακρίβωση». Οι πελάτες, προτείνει, προτρέπονται να επικοινωνούν με την τράπεζα τους ώστε να βεβαιώσουν εάν τα δάνεια τους υπόκεινται στις εν λόγω μειώσεις στα επιτόκια. «Σε περίπτωση που πελάτης δεν δικαιούται μείωση, ας μιλήσει με τον τραπεζίτη του και να επιμείνει σε μείωση και στα δικά του επιτόκια». Η προτροπή αυτή, συμπληρώνει, γίνεται με την επιφύλαξη πάντα, ότι ο πελάτης δύσκολα θα πετύχει το στόχο του.

Επικοινωνιακή εκστρατεία

Η κίνηση μείωσης των δανειστικών επιτοκίων, της τάξης του 0.25% έως και 1.0%, από την Alpha Bank, την Ελληνική Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν αρκεί, κατά τον Γιώργο Μούντη. «Πρόκειται μάλλον για επικοινωνιακή εκστρατεία, παρά ένα μέτρο που θα μπορούσε να διευκολύνει κατά τρόπο ουσιαστικό τη δυνατότητα αποπληρωμής δανείων».

Οι μειώσεις αυτές, υποστηρίζει, θα έχουν ελάχιστο, ίσως και μηδαμινό, θετικό αντίκτυπο στους δανειολήπτες που δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τις δόσεις τους. «Η Κύπρος έχει τα ψηλότερα δανειστικά επιτόκια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην ΕΕ. Κι ενώ τα επιτόκια καταθέσεων έχουν μειωθεί σημαντικά (πέραν του 3%), μια μείωση της τάξης του 1% στα δανειστικά επιτόκια δεν αρκεί για να κάνει τη διαφορά». Επιπλέον, τονίζει, οι τράπεζες θα πρέπει να μειώσουν τα επιτόκια στα περισσότερα δανειστικά τους προϊόντα και όχι μόνο στα δάνεια που είναι ήδη ‘υπερτιμημένα’ (δηλ. με ψηλό επιτόκιο).

Καταλήγοντας, τονίζει πως μόνο η άμεση λήψη μέτρων θα περιορίσει την αύξηση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μια αύξηση που με τη σειρά της θα δημιουργήσει ψηλότερες προβλέψεις για επισφάλειες για τις τράπεζες, με καταστροφικές συνέπειες για τον τραπεζικό τομέα αλλά και την οικονομία γενικότερα. «Εάν οι τράπεζες και η Κεντρική Τράπεζα δεν λύσουν άμεσα το θέμα αυτό, τότε θα χρειαστεί να παρέμβει η πολιτεία και θα χρειαστούν νομοθετικές ρυθμίσεις που μπορεί αφενός να είναι αποτελεσματικές, αφετέρου όμως θα προκαλέσουν παρενέργειες, πλήττοντας περαιτέρω την εικόνα της χώρας ως διεθνούς χρηματοπιστωτικού κέντρου».

Comments are closed.