Μείωση στα επιτόκια, ‘κούρεμα’ στα δάνεια

Cut interest rates, write debt off
07/12/2013
Beware the pitfalls of restructuring loans
17/12/2013
Show all

Μείωση στα επιτόκια, ‘κούρεμα’ στα δάνεια

Αρκετοί τραπεζίτες τάσσονται εναντίον της μείωσης στα επιτόκια και υπέρ της επιμήκυνσης των δανείων.

Και ο λόγος είναι ο εξής: Μια πτώση στα επιτόκια της τάξης του 3% στο συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο των κυπριακών τραπεζών συνεπάγεται με ετήσια μείωση στους τόκους που πληρώνουν οι δανειολήπτες της τάξης του €1.74 δισ. (το 3% των €58 δισ.)

Επομένως, μια μείωση στα έσοδα από τόκους (συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας!) θα επέφερε σημαντικές απώλειες στην κερδοφορία και θα ζήμιωνε την κεφαλαιακή βάση των τραπεζών. Συνεπώς, οι ζημιές αυτές μπορεί να επιφέρουν και επιπρόσθετο κούρεμα. Ως εδώ δεκτές οι αντιρρήσεις των τραπεζιτών! Μήπως όμως τα ‘μεγάλα’ αυτά έσοδα από τους συγκεκριμένους τόκους (που τυγχάνουν να είναι οι υψηλότεροι στην Ευρώπη) είναι (και ήταν) ‘εικονικά’ αφού οι περισσότεροι δανειολήπτες δεν μπορούν σήμερα (ούτε και θα μπορέσουν ποτέ) να τους αποπληρώσουν (εδώ δε γίνεται καμιά αναφορά για αποπληρωμή κεφαλαίου). Συμπερασματικά, ζούμε σε μια ‘τραπεζική ουτοπία’ η οποία θα πρέπει να διορθωθεί ώστε άμεσα να παρθούν σημαντικές αποφάσεις για την επίλυση του προβλήματος.

Η σημερινή ‘ύφεση’ στην Κύπρο προέκυψε απ’τις αναταράξεις στην κοινωνία και την οικονομία λόγω των προβλημάτων που δημιούργησαν οι ανακεφαλαιοποιήσεις των εγχώριων τραπεζών (‘bail-in’ – κούρεμα καταθέσεων), τον αθέμιτο και υπερβολικό δανεισμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τα υπερβολικά δημόσια χρέη και ελλείμματα, κ.ο.κ.

Επομένως, η κυβέρνηση αλλά και οι ‘ανακεφαλαιοποιημένες’ εγχώριες τράπεζες θα πρέπει να αντιληφθούν ότι για να μπορέσει η πραγματική οικονομία να αναπτυχθεί σε σωστή βάση θα πρέπει να υπάρξει μια άμεση και σημαντική μείωση στο χρέος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Οι τόκοι υπερημερίας και οι υπερχρεώσεις σε καθυστερημένα δάνεια θα πρέπει να διαγραφούν άμεσα, συμπεριλαμβανόμενων και των τόκων κεφαλαίου που οι δανειολήπτες δεν θα μπορέσουν ποτέ να αποπληρώσουν και αυτό κυρίως λόγω προηγούμενων τοκογλυφικών χρεώσεων που επέβαλαν οι εγχώριες τράπεζες.

Μερικές μόλις ημέρες πριν, η Ισλανδία – έξι χρόνια μετά που χρεοκόπησαν οι τράπεζες της – προχώρησε σε κούρεμα χρέους για τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα στα στεγαστικά δάνεια. Το κούρεμα μεταφράζεται σε περίπου €25.000 για τον κάθε δανειολήπτη, ενώ άμεσα θα επωφεληθεί σχεδόν το 85% των νοικοκυριών. Σημειώστε ότι τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις τις συγκεκριμένης χώρας δεν είχαν τα δικά μας επίπεδα δανεισμού!

Επίσης, για ακόμη μια φορά, κι ενώ τα καταθετικά επιτόκια έχουν αποκλιμακωθεί αισθητά (αν και αυτό τον μήνα άρχισαν και πάλι να ανεβαίνουν), τα υφιστάμενα καθώς και τα νέα δανειστικά επιτόκια παραμένουν ψηλά και δεν έχουν υποστεί μια αντίστοιχη (ή ίσως και μεγαλύτερη απ’την αντίστοιχη) μείωση. Οι ελάχιστες μειώσεις στα επιτόκια που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, και που προφανώς αποσκοπούσαν στη δημιουργία εντυπώσεων παρα οτιδήποτε άλλο, δεν αρκούν. Στις βιώσιμες επιχειρήσεις (που υπάρχουν περισσότερες από ότι οι τράπεζες ισχυρίζονται!) πρέπει να εισρεύσει φθηνό χρήμα ώστε να μπορέσει η οικονομία να επανεκκινήσει. Η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει τι δέον γενέσθαι όσον αφορά στο υπέρογκο χρέος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και να θέσει επιτακτικά θέμα κουρέματος δανείων, υπό κάποιες προϋποθέσεις βέβαια για να μην αδικηθούν και οι ‘συνεπείς δανειολήπτες όπως αναφέρουν οι τραπεζίτες.

Δρ. Γ. Μούντης

Comments are closed.