Κύπρος: Επιφανειακές οι μειώσεις των επιτοκίων

Το επιτόκιο που πληρώνει ο δανειολήπτης προσδιορίζεται με βάση ένα επιτόκιο αναφοράς (δηλαδή το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας, το επιτόκιο της ΕΚΤ ή το Euribor, Libor, κτλ) στο οποίο προστίθεται ένα πρόσθετο περιθώριο (spread) από την τράπεζα. Για τα δάνεια που είναι συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο της τράπεζας, η μείωση του βασικού επιτοκίου σημαίνει αυτόματη μείωση και του τελικού επιτοκίου που πληρώνει ο δανειολήπτης.

Οι περισσότερες εμπορικές τράπεζες στην Κύπρο, από μια χρονική περίοδο και μετά άρχισαν να συνδέουν τα δάνεια με το Euribor ή Libor και να επιβάλλουν μεγαλύτερα περιθώρια (2%, 3% ή και 4% σε ορισμένες περιπτώσεις). Το Euribor είναι διαφορετικό επιτόκιο και προκύπτει από το μέσο όρο των επιτοκίων που έχουν διάφορες μεγάλες τράπεζες στην Ευρώπη.

Εκτός από την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα η οποία έχει μειώσει όλα τα επιτόκια (και όχι μόνο τα δάνεια τα οποία ήταν συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο), οι περισσότερες εμπορικές τράπεζές έχουν μειώσει μόνο τα βασικά επιτόκια και όχι το περιθώριο (spread) των δανείων τους. Αυτό σημαίνει ότι οι μειώσεις έγιναν μόνο στα δάνεια τα οποία ήταν συνδεμένα με το βασικό επιτόκιο της τράπεζας ή το βασικό επιτόκιο των στεγαστικών δανείων και επιχειρήσεων. Αυτές οι τράπεζες δεν έχουν μειώσει τα δανειοδοτικά επιτόκια τα οποία είναι συνδεδεμένα με επιτόκια αναφοράς όπως το Euribor, Libor, ECB, κτλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μονή Κυπριακή τράπεζα που έχει μειώσει όλα τα επιτόκια της είναι ο Συνεργατισμός.

Επόμενα βήματα

Συμπερασματικά, οι πρόσφατες μειώσεις των δανειοδοτικών επιτοκίων, αν και κινήθηκαν σίγουρα προς την σωστή κατεύθυνση, ήταν επιφανειακές και ως εκ τούτου η θετική τους επίδραση στην οικονομία θα είναι κατά την γνώμη μας πολύ μικρή. Εάν το ζητούμενο είναι να βοηθηθεί ουσιαστικά η οικονομία, όλες οι τράπεζες πρέπει να μειώσουν άμεσα όλα τα δανειοδοτικά επιτόκια ανεξαρτήτως βασικού επιτοκίου αναφοράς (δηλαδή του ‘base rate’). Πρέπει επίσης άμεσα να μειώσουν αισθητά τα περιθώρια όλων των δανείων για να επωφεληθούν αναλογικά όλοι οι πελάτες ανεξαρτήτως ποσού και είδος δανείου. Οι μειώσεις αυτές θα τονώσουν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις αφού θα μειωθούν οι δόσεις τους αισθητά, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά την ρευστότητα τους και δίνοντας νέα ώθηση στην οικονομία.

Ο Δρ. Γιώργος Μόυντης είναι διευθύνων σύμβουλος της Delfi Partners & Company και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου.

Comments are closed.