ΚΤΚ: Κώδικας συμπεριφοράς για δανειολήπτες

CYPRUS: MoU on Specific Economic Policy Conditionality (6th review)
12/06/2015
CYPRUS: Eurogroup statement – 6th review (18 June 2015)
19/06/2015
Show all

ΚΤΚ: Κώδικας συμπεριφοράς για δανειολήπτες

Οδηγό για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα. Σημειώνεται ότι, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να συμμορφώνονται με τον εν λόγω κώδικα κατά τη συναλλαγή τους με δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Ο οδηγός έχει τίτλο «Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες».

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Comments are closed.