Καθημερινή: Δημιουργείται δυναμική για αγορές ακινήτων [Interview]

FITCH RATINGS (April, 2016): Cyprus at ‘B+’; Outlook Positive
28/04/2016
CYPRUS: Immovable Property Tax reduction [June, 2016]
03/06/2016
Show all

Καθημερινή: Δημιουργείται δυναμική για αγορές ακινήτων [Interview]

Τόσο τις τράπεζες όσο και τους δανειολήπτες διευκολύνει η πρακτική της ανταλλαγής χρέους με περιουσιακά στοιχεία, αφού και οι δύο πλευρές βγαίνουν κερδισμένες από τέτοιου είδους συμφωνίες, σύμφωνα με τον Δρα Γιώργο Μούντη, Managing Partner της Delfi Partners & Co. Σύμφωνα με τον κ. Μούντη, στον τομέα των ακινήτων, υπάρχει μεγάλη δυναμική για συναλλαγές κάτω από την τιμή αγοράς και εξαιρετικά ελκυστικές αποδόσεις σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Interview: OIK_20160511_08 (003)

Comments are closed.