ΚΥΠΡΟΣ: Μια νέα προοπτική για τον τουρισμό [07/2017]

 

 

 

 

 

Μια νέα προοπτική για τον τουρισμό

‘’Κονδύλια ύψους 2.1 εκ ευρώ θα διατεθούν σε δραστηριότητες για τη σύνδεση αλιείας και τουρισμού’’.

Η Delfi Partners & Company συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού, ενισχύοντας παραδοσιακούς ψαράδες που επιθυμούν να διενεργήσουν αλιευτικό τουρισμό παράλληλα με τις επαγγελματικές αλιευτικές τους δραστηριότητες.

Εταίροι από χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης συνεργάζονται για τη μελέτη, την ανάπτυξη και την επιτυχή εφαρμογή  ενός  προσαρμοσμένου επιχειρηματικού μοντέλου, σε παράκτιες περιοχές της Μεσογείου, το οποίο, ως μία εναλλακτική πρόταση βιώσιμου τουρισμού, θα επιτρέψει στους αλιείς την τουριστική αξιοποίηση των παραδοσιακών αλιευτικών δραστηριοτήτων με θαλάσσιες τουριστικές διαδρομές, την προώθηση τοπικών προϊόντων και παράλληλα την αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της κάθε περιοχής.

Η σύμπραξη των φορέων μεσογειακών χωρών της Ένωσης, αποσκοπεί στην ανάπτυξη σεναρίων διαχείρισης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των διαφορετικών πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν την τοπική οικονομία, το επίπεδο σύγκρουσης μεταξύ τουριστών και τοπικών κατοίκων και το τοπικό οικοσύστημα.

Το μοντέλο επιδιώκει την βελτίωση των τοπικών οικονομιών  μέσω ενίσχυσης του τουριστικού τομέα, χωρίς να βλάπτει το περιβάλλον ή να προκαλεί άλλες αρνητικές επιπτώσεις, συμβάλλοντας παράλληλα  στην διατήρηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος και της παραδοσιακής αλιευτικής κουλτούρας .

Η αξιοποίηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων όπως η αλιεία, μπορεί να βοηθήσει στην προσέλκυση επισκεπτών που αναζητούν μια πιο αυθεντική εμπειρία, ευνοώντας περισσότερο το βιώσιμο τουρισμό που λαμβάνει υπόψη του την τοπική κοινότητα και συνεισφέρει σε αυτή.

Ο αλιευτικός τουρισμός  έχει τη δυνατότητα να  καταστεί σημαντικό μέρος της τουριστικής βιομηχανίας, ειδικότερα στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου. Σκοπός του προγράμματος, που συγχρηματοδοτείται από το ERDF, είναι να εξετάσει τη μελλοντική ανάπτυξη του θαλάσσιου αλιευτικού τουρισμού, προς αύξηση των τοπικών οικονομικών οφελών, αλλά παράλληλα να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις στο τοπικό οικοσύστημα και στους κατοίκους.

Στο πρόγραμμα Tourismed συμμετέχουν από κοινού με την Delfi Partners & Company (Κύπρος), οι εξής φορείς: Prism Promozione Internazionale Sicilia-Mondo (Iταλία), Promimpresa srl (Ιταλία), Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Ελλάδα), Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), Δήμος Δυρραχίου (Αλβανία), Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο Μασσαλίας (Γαλλία), Petra Patrimonia Corsica (Γαλλία), Halieus (Ιταλία), ValenciaPort Foundation (Ισπανία), Municipality of Trabia (Ιταλία).

Αποτελεί κοινή πρόκληση για όλες τις χώρες να εντοπίσουν ουσιαστικές λύσεις για την αντιμετώπιση της εξάντλησης των θαλάσσιων πόρων, την παρακμή του παραδοσιακού αλιευτικού τομέα και τις όποιες αρνητικές συνέπειες του μαζικού τουρισμού, όπως η απώλεια της πολιτιστικής κληρονομιάς και η οικολογική υποβάθμιση.

Comments are closed.